Kredietrisico | Externe verslaggeving | Kredietrisico

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Kredietrisico

Een kredietrisico wordt ook wel debiteurenrisico genoemd. Het kredietrisico betekent dat de geldlener zijn betalingsverplichtingen jegens de geldgever niet meer kan nakomen. De aflossingen en/of rentebetalingen stoppen of verminderen, waardoor een betalingsachterstand ontstaat.

De geldgever kan verlies lijden door het kredietrisico. Het verlies kan bestaan uit de rente, hoofdsom of door de administratie- en incassokosten om de vordering te innen.

Voorbeelden van kredietrisico’s:

·         Een consument betaalt het termijn van een hypotheek of krediet niet.

·         Een consument of bedrijf betaalt de factuur niet voor een geleverde dienst of product.

·         Een bedrijf betaalt het salaris van een medewerker niet uit.

·         Een bedrijf of overheid betaalt de termijn van een uitgegeven obligatie niet.

·         Een verzekeraar keert een bedrag zoals bepaald in een polis niet uit (niet nakomen van de verplichting).

Kredietrisico
Renterisico
Liquiditeitsrisico
Valutarisico
LandenrisicoKredietrisico

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk


Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter