Inventariseren

Onder inventariseren wordt verstaan het tellen van de voorraad, een lijst maken van bezittingen of schulden, het opmaken van kasgeld. Het inventariseren gebeurt op een bepaald moment om vast te stellen welke hoeveelheid er aanwezig is.

De inventarisatie van voorraden gebeurt meestal één keer per jaar. Het inventariseren van kasgeld gebeurt meestal dagelijks. Bij een inventarisatie zijn meerdere medewerkers betrokken, zodat er geen geld of goederen onttrokken worden aan de onderneming.

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie is er meestal aandacht voor de aantallen. Een inspectie van de voorraad tijdens het tellen op de kwaliteit van de voorraad, waarbij zowel de uitstraling van het product als de houdbaarheid van het product wordt vastgesteld is van belang. Doorgaans zijn er vele bedrijven die gelijktijdig bij het verplaatsen van producten de winkel en/of magazijn schoonmaken.

De voorraad inventarisatie gebeurt meestal op één moment, rond balansdatum (31 december). Dit noemt men integraal inventariseren.

Voorwaarden inventariseren

Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, is het mogelijk om de voorraad partieel te inventariseren. Dit betekent dat er iedere keer een deel van de voorraad geteld wordt. Het tellen van een deel van de voorraad kan alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er is sprake van een betrouwbare kantoorvoorraadadministratie (KVA) per artikelsoort.
  2. Er is sprake van een onvoorspelbaar inventarisatieschema.
  3. De fungibele goederen worden gelijktijdige geïnventariseerd.

Fungibele goederen zijn goederen die lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Door deze goederen in één keer te tellen wordt voorkomen dat er dubbele tellingen plaatsvinden.

Lees hier meer over de voorraden.

Andere relevante onderwerpen:


Inventariseren
Inventariseren

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter