Eigen vermogen grondslagen | Externe verslaggeving | Grondslagen

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Eigen vermogen grondslagen

Eigen vermogen grondslagen

Op deze pagina tref je een voorbeeld tekst aan voor het eigen vermogen, die in de grondslagen opgenomen kunnen worden.

Eigen vermogen grondslagen

Eigen vermogen

Indien EV  B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.

 

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

 

 

Herwaarderingsreserve  

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst- en- verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.

 

 

Aandeel derden

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto-belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.

Voor zover de desbetreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en de eventuele verdere verliezen niet toegewezen aan het aandeel derden, tenzij de derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de verliezen voor hun rekening te nemen.

Zodra de nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij weer positief is, worden resultaten toegekend aan het aandeel derden.

Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij
Mijn naam is Dirk Braam en sinds 2012 werkzaam binnen de controlepraktijk voor het MKB. Momenteel ben ik bezig aan het laatste praktijkstagejaar RA, zodat ik over iets langer dan een jaar werkzaam kan zijn als een beginnend beroepsbeoefenaar registeraccountant.

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk


Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter