Overlopende activa

De overlopende activa zijn iets anders dan vorderingen. De overlopende activa zijn een onderdeel van de vlottende activa. Een overlopend actief betreft volgens RJ 224.102.

Vooruitbetaalde bedragen

Vooruitbetaalde bedragen van kosten die betrekking hebben op de volgende boekjaren. Voorbeelden zijn verzekeringspremies, contributies of abonnementen. Er is sprake van een vordering, vanwege het recht op het verkrijgen van een bepaalde prestatie (er is een “waarde”). Een afwijkend karakter dan een vordering is dat er geen geld ontvangst zal volgen vanuit een overlopende activa.

Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen bedragen vanuit voorgaande boekjaren en betrekking hebbende op opbrengsten. Voorbeelden van nog te ontvangen bedragen zijn rente of terug te vorderen kosten.

Waardering van overlopende activa in de jaarrekening

De waardering van de overlopende activa is gelijk aan de vorderingen. Bij de eerste verwerking geschied het tegen reële waarde. De vervolg waardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van transactiekosten, agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Verwerking van overlopende activa in de jaarrekening

Verwerking van overlopende activa in de jaarrekening is op deze pagina beschreven. Wil je meer informatie over de verwerking van overlopende activa in de jaarrekening neem dan contact met ons op.

Avatar
Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

0,0 rating
0 van de 5 sterren (gebaseerd op 0 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter