Effecten

Effecten wordenop de balans getoond op moment dat de rechtspersoon de contractuele rechten bezit. De datum van het aangaan van de verbintenis is leidend voor het bepalen van het moment van het ontstaan van de vordering op de balans. Indien er geen contract aan de transactie ten grondslag ligt kan er bepaald worden wanneer de betaling is verricht of het moment van levering van de aandelen.

 

 

Waardering van effecten in de jaarrekening

De eerste verwerking is tegen de reële waarde, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat bij een zakelijke transactie de reële waarde gelijk is aan de kostprijs. Afhankelijk van de vervolgwaardering kunnen de transactiekosten meegenomen worden in de waardering van de effecten. RJ 226.201

 

Vervolgwaardering en de transactiekosten.

  • Waardeverandering van de effecten wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening. De transactiekosten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.
  • Waardeverandering van de effecten wordt verwerkt via het eigen vermogen. De transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering.
  • Vervolgwaardering tegen geamortiseerde kostprijs. De transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering.

tabel

Effecten

Waardering

Aandelen en obligaties

Beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd.

Reële waarde

Deze effecten vallen onder de financiële activa en maken onderdeel uit van een handelsportefeuille. Na de eerste verwerking dient er gewaardeerd te worden tegen reële waarde. De waardeverandering wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt (RJ 226.203).

Eigenvermogensinstrumenten

Beursgenoteerd.

Reële waarde

Keuze tussen de waardeverandering verwerken in de winst- en verliesrekening of het verwerken in een herwaarderingsreserve.

Bij een herwaarderingsreserve worden de “gerealiseerde” koerswinsten of verliezen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Eigenvermogensinstrumenten

Niet-beursgenoteerd.

Kostprijs of reële waarde

Reële waarde is conform beursgenoteerde eigenvermogensinstrumenten.

Kostprijs is het verwerken van gerealiseerde waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening en daarnaast de bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Obligaties (aangehouden tot einde looptijd)

Geamortiseerde kostprijs

Indien niet aangehouden tot eind van de looptijd kan naast de geamortiseerde kostprijs de reële waarde worden gehanteerd.

Bij reële waarde kan eveneens de keuze gemaakt worden om de waardeverandering in de winst- en verliesrekening of in een herwaarderingsreserve te verwerken.

 

Obligaties die niet-beursgenoteerd zijn kunnen lastig te worden gewaardeerd tegen reële waarde. Er kunnen twee modellen worden toegepast.

–        Bestanddelen of soortgelijke instrumenten die wel verhandeld worden op een betrouwbare markt zijn medebepalend voor de waardering van de obligatie die niet-beursgenoteerd is.

–        Een algemeen aanvaarde waarderingsmodel of waarderingstechniek wordt toegepast.

 

Als beide methodes niet mogelijk zijn dan worden de obligaties tegen kostprijs gewaardeerd (art 10 lid 3 BAW).

Afwaardering van aandelen of obligaties

Indien waardering van aandelen of obligaties geschied tegen kostprijs kan er sprake zijn van lagere reële waarde dan de kostprijs. Er zijn diverse methodes mogelijk om de afwaardering te bepalen.

  • Individuele methode (per aandeel of obligatie).
  • Collectieve methode (volledige groep van aandelen of obligaties afwaarderen als de reële waarde onder de kostprijs belandt).
  • Stelselmatige waardering tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Verwerking van effecten in de jaarrekening

Verwerking van effecten in de jaarrekening is op deze pagina beschreven. Wil je meer weten over de verwerking van effecten in de jaarrekening neem dan contact op via het contactformulier.

Avatar
Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 1 beoordeling)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter