Impairment | Externe verslaggeving | Impairment

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Impairment

Impairment of bijzondere waardevermindering van vaste activa is het verschil waarmee de boekwaarde de realiseerbare waarde overschrijdt (RJ 121.106). Je vindt de regelgeving inzake impairment van vaste activa terug in RJ 121 en titel 9 BW 2 (2:387 lid 4 en 2:387 lid 5).

Impairment of bijzondere waardevermindering

Impairment van vaste activa is van toepassing ongeacht de waarderingsgrondslag van de activa (verkrijgings- of vervaardigingsprijs, actuele waarde of netto vermogenswaarde). Volgens artikel 7 van het Besluit Actuele Waarde (BAW) kan een actief indien gewaardeerd tegen actuele waarde worden verminderd door de grondslagen actuele kostprijs, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde te hanteren.

Indicaties impairment van vaste activa

Voor de post goodwill is het vrij helder dat er aandacht besteed moet worden aan impairment. Voor vaste activa is dit niet direct helder. In de RJ 121.203 staan diverse externe en interne indicaties die mogelijk aanleiding kunnen geven tot een impairment.

 

 

Externe indicaties

  • Tijdens de verslagperiode daalt de marktwaarde van het actief (sterker daling dan bij normaal gebruik van het actief).
  • De techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen veranderen dusdanig dat dit een nadelig effect heeft gekregen in de verslagperiode of op korte termijn na de verslagperiode op de betreffende entiteit.
  • Markrentes zijn veranderd waardoor de disconteringsvoet wijzigt en dus de realiseerbare waarde.
  • De boekwaarde van de activa zijn hoger dan de marktwaarde van het uitstaande aandelenkapitaal.

Interne indicaties

  • Economische veroudering of beschadiging van het actief.
  • De manier waarop of de mate waarin het actief gebruik zal worden wijzigt drastisch in of kort na de verslagperiode. Bijvoorbeeld door herstructurering of afstoten van het actief door de entiteit.
  • Volgens de interne rapportages blijkt dat het actief economisch minder presteert dan verwacht.

Indicatoren vanuit de interne rapportages

  • Kosten voor verwerving van het actief of de onderhoudskosten van het actief zijn hoger dan gebudgetteerd.
  • Netto kasstromen of operationele resultaten zijn aanzienlijk slechter dan verwacht of zijn significant teruggevallen.
  • Toename van verwachte toekomstige verliezen.
Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij
Mijn naam is Dirk Braam en sinds 2012 werkzaam binnen de controlepraktijk voor het MKB. Momenteel ben ik bezig aan het laatste praktijkstagejaar RA, zodat ik over iets langer dan een jaar werkzaam kan zijn als een beginnend beroepsbeoefenaar registeraccountant.

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk


Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter