Materiële vaste activa | Externe verslaggeving | MVA

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn activa die als doel hebben de bedrijfsuitoefening van een organisatie duurzaam te dienen. Dit betekent dat het actief bestemd is voor de productie of levering van goederen of diensten. Daarnaast kan er sprake zijn van verhuur van activa of bestuurlijke doelen

RJ 212.106

Materiële vaste activa

Duurzaam betekent dat het actief tenminste één verslagperiode in gebruik zal zijn (RJ 212.106). De activa en voorraden zijn te onderscheiden van elkaar, doordat voorraden ineens verkocht worden. Tevens zijn voorraden niet duurzaam en niet ondersteunend aan de bedrijfsuitoefening.

Materiële vaste activa verwerking in de balans

Indien de kosten van het actief betrouwbaar vastgesteld kunnen worden en het waarschijnlijk is dat toekomstige prestatie-eenheden van het actief toekomen aan de organisatie. (RJ 212.201)

Juridisch of economische eigendom

Het economisch eigendom gaat boven het juridisch eigendom, wat inhoudt dat er activering plaatsvindt op basis van economisch eigendom. Een financial lease contract indien het een materieel vast actief betreft, wordt geactiveerd. De leaseschuld wordt gepassiveerd. Als een organisatie niet het juridisch eigendom heeft van een actief dan moet dit worden toegelicht worden in de toelichting van de balans (art. 2:366 lid 2 BW).

Als een organisatie kosten heeft gemaakt voor een verbouwing of wijziging van een actief dat alleen economisch in eigendom is, dan worden de kosten (uitgaven) geactiveerd als materieel vast actief als het waarschijnlijk is dat toekomstige prestatie-eenheden toekomen aan de organisatie (RJ 212.207).

Uitgaven na de eerste verwerking

De uitgaven die gemaakt worden na de eerste verwerking worden bij de kostprijs van het actief verwerkt als voldaan is aan de activeringscriteria (RJ 212.206).

Uitgaven voor vernieuwing

De uitgaven voor vernieuwing worden uitsluitend geactiveerd als het leidt tot een waarde verhoging van het materieel vast actief. Dit kan betekenen een capaciteitsuitbreiding of kwaliteitsverbetering. Een kwaliteitsverbetering is een breed begrip en kan bijvoorbeeld een energiebesparing van het actief zijn, maar ook kwaliteitsverhoging van het productieproces.

Veiligheid en milieu

Het is mogelijk dat een actief is aangekocht ten behoeve van veiligheid of milieu. Formeel kan er geen sprake zijn van het verhogen van toekomstige prestatie-eenheden. Toch kan het zijn dat het met een ander actief gezamenlijk wel toekomstige prestatie-eenheden genereerd. Het materieel vast actief kan in aanmerking komen voor activering (RJ 212.205).

Als het actief aangekocht voor veiligheid of milieu niet voldoet aan de activeringscriteria, dan worden de kosten direct verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Reserve onderdelen

De reserves onderdelen die naar verwachting langer dan één verslagperiode meegaan. Reserveonderdelen die onderdeel zijn van een materieel vast actief, worden verwerkt als materiële vaste activa. Rubricering als voorraad is in uitzonderingssituaties ook mogelijk (RJ 212.202).

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten zijn kosten die gemaakt worden om materiële vaste activa in gebruik te houden en de prestaties laten voortzetten. Voorkeur heeft om deze kosten direct in de winst- en verliesrekening te verwerken. Grootonderhoud kan op verschillende manier verwerkt worden.

* Activeren in de boekwaarde van het actief (componentbenadering).
* Een onderhoudsvoorziening
* Direct in de winst- en verliesrekening

Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij
Mijn naam is Dirk Braam en sinds 2012 werkzaam binnen de controlepraktijk voor het MKB. Momenteel ben ik bezig aan het laatste praktijkstagejaar RA, zodat ik over iets langer dan een jaar werkzaam kan zijn als een beginnend beroepsbeoefenaar registeraccountant.

Login om deze pagina te bewerken.Nog geen account?

Acount aanmaken
Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk


Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter