Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt als “sluitpost” beschouwd in de jaarrekening. De definitie van het eigen vermogen luidt daarom als volgt: Het saldo van de groepen activa en de groepen schulden, voorzieningen en overlopende posten. Dit betekent dat dit de activa zijn verminderd met het vreemd vermogen. Door de zojuist beschreven jaarrekeningposten (en groepen) te waarderen kun je dus indirect het eigen vermogen bepalen. Het eigen vermogen betreft daarom dan ook niet de waardering van de onderneming!

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Er worden verschillende wettelijke termen gehanteerd. Het maatschappelijk kapitaal zoals dit volgens de statuten is verdeeld zijn de aandelen. Het aandelenkapitaal betreft de in aandelen verdeeld kapitaal van een N.V. of een B.V.

Vervolgens is het maatschappelijk kapitaal van belang, omdat dit het kapitaal is wat een rechtspersoon volgens de statuten maximaal kan plaatsen. Er is niet altijd een maatschappelijk kapitaal van toepassing.

Het gestorte kapitaal bestaat uit het geplaatste kapitaal dat ook gestort is. Als er kapitaal is opgevraagd maar nog niet gestort dan betreft dit het opgevraagde kapitaal.

Het minimum kapitaal is het aandelenkapitaal dat minimaal gestort moet worden. Binnen een flex B.V. is dit tot een euro mogelijk. Een “standaard” B.V. gaat het vaak om € 18.000,- en bij een N.V. om € 45.000,-.

Verloopoverzicht vermogen

In het eigen vermogen worden de volgende termen van elkaar onderscheiden:

  1. Geplaatst kapitaal of gestort en opgevraagd kapitaal
  2. Agio
  3. Herwaarderingsreserve
  4. Wettelijke reserves
  5. Statutaire reserves
  6. Overige reserves
  7. Niet verdeelde winsten

In de toelichting op de balans dient te worden toegelicht:

  1. Eigen vermogen begin en einde boekjaar.
  2. Toevoegingen en verminderingen over het boekjaar over de zojuist genoemde 7 termen.

Garantievermogen

Garantievermogen ook vaak aansprakelijk vermogen of weerstandsvermogen genoemd, is geen wettelijke terminologie. Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen maar ook vreemd vermogen, zoals een achtergestelde lening. Het garantievermogen wordt niet in de jaarrekening vermeld maar alleen in de toelichting, waarbij er wel duidelijk dient te zijn, waaruit dit garantievermogen bestaat.

Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

0 van de 5 sterren (gebaseerd op 0 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter