Activa

Activa

De activa vind je aan de linkerzijde van de balans in de jaarrekening. De activa zijn in feite de bezittingen van een onderneming en worden gefinancierd met de passiva zijde van de balans. De activa en passiva zijn logischerwijs in euro’s (of andere valuta) gelijk aan elkaar. Aan de activa-zijde van de balans kun je onder ander de volgende posten aantreffen.

  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Financiële vaste activa
  • Effecten
  • Voorraden
  • Onderhanden projecten
  • Onderhanden werken
  • Debiteuren
  • Overige vorderingen
  • Liquide middelen

De meest voorkomende activa post betreft de liquide middelen.

 

 

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Avatar
Auteur:Dirk Braam
Functie:
Opleiding:

Over mij

Dirk Braam

Dirk Braam

Assistent Accountant Master Accountancy

E-mail Dirk

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter