Externe Verslaggeving | Externe verslaggeving

Externe verslaggeving

Titel 9 BW 2 & RJ

Wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd

AFM: ‘Kwaliteit wettelijke controles in 2020 duurzaam geborgd’ Leestijd 3 minuten De accountantskantoren zijn een weg ingeslagen van verandering van houding, gedrag en de cultuur. De toezichthouder op de accountantskantoren, […]

Lees volledig bericht

Gunstige markt voor accountants

Gunstige markt voor accountants De accountantssector doet het goed, toch kampt men met een tekort aan arbeidskrachten. Vormt dit een opportuniteit voor de zzp’ers? We bekijken de huidige stand van […]

Lees volledig bericht

Nieuws

Veelgelezen artikelen

  Materiële vaste activa

  Materiële vaste activa zijn activa die als doel hebben de bedrijfsuitoefening van een organisatie duurzaam ...

  Eigen vermogen

  Het eigen vermogen is het saldo van de activa en verplichtingen in de jaarrekening.Dit betreft ...

  Kasstroomoverzicht

  Een kasstroomoverzicht is een overzicht die de ingaande en uitgaande geldstromen per activiteit weergeeft. Deze ...

Onderwerpen

Externe Verslaggeving

 

Externe Verslaggeving – Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De jaarrekening geeft  informatie aan de stakeholders over de financiële positie de wijzigingen van de financiële positie en de behaalde resultaten, waarmee de gebruiker van de jaarrekening op basis van de verstrekte informatie bepaalde economische beslissingen kan nemen. Het is daarom van belang dat met de verschillende informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrekening worden behartigd in de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt.

De jaarrekening kent verschillende belanghebbende te weten de eigenaren (of beleggers), de werknemers, vreemd vermogen verschaffers, leveranciers of afnemers, de overheid en ook de direct omgeving van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld zijn een omwonende die geïnteresseerd is in de milieu zaken die spelen bij een bepaalde onderneming.
Financiële verslaglegging

Bij financiële verslaglegging gaat het om informatieverstrekking en dan met name om de financiële positie en prestatie van de onderneming.

Er kan een tegengesteld belang spelen tussen de eigenaren van de organisatie en de buitenstaanders die de informatiebehoefte hebben. Om te voorkomen dat de eigenaren onvoldoende informatie te disclosen worden er regels opgelegd ten aanzien van de externe verslaggeving. Zowel het recht als de bedrijfseconomie zijn belangrijke elementen die een rol spelen bij externe verslaggeving.

Externe verslaggeving gaat om informatieverschaffing aan buitenstaanders. Het gaat om een systematische informatieverstrekking in kwartaal- halfjaarberichten of andere verschijningsvormen, maar de belangrijkste is de jaarrekening.

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter