De bestuurders van de onderneming zijn verantwoordelijk voor de jaarrekening.

De bestuurders van de onderneming zijn verantwoordelijk voor de jaarrekening en het voldoen aan de gestelde externe verslaggevingsvereisten.

Externe Verslaggeving

 

Externe Verslaggeving – Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De jaarrekening geeft  informatie aan de stakeholders over de financiële positie de wijzigingen van de financiële positie en de behaalde resultaten, waarmee de gebruiker van de jaarrekening op basis van de verstrekte informatie bepaalde economische beslissingen kan nemen. Het is daarom van belang dat met de verschillende informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrekening worden behartigd in de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt.

De jaarrekening kent verschillende belanghebbende te weten de eigenaren (of beleggers), de werknemers, vreemd vermogen verschaffers, leveranciers of afnemers, de overheid en ook de direct omgeving van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld zijn een omwonende die geïnteresseerd is in de milieu zaken die spelen bij een bepaalde onderneming.
Financiële verslaglegging

Bij financiële verslaglegging gaat het om informatieverstrekking en dan met name om de financiële positie en prestatie van de onderneming.

Er kan een tegengesteld belang spelen tussen de eigenaren van de organisatie en de buitenstaanders die de informatiebehoefte hebben. Om te voorkomen dat de eigenaren onvoldoende informatie te disclosen worden er regels opgelegd ten aanzien van de externe verslaggeving. Zowel het recht als de bedrijfseconomie zijn belangrijke elementen die een rol spelen bij externe verslaggeving.

Externe verslaggeving gaat om informatieverschaffing aan buitenstaanders. Het gaat om een systematische informatieverstrekking in kwartaal- halfjaarberichten of andere verschijningsvormen, maar de belangrijkste is de jaarrekening.

Over Externeverslaggeving

Onderwerpen

Dirk Braam

Advies nodig of vragen?

0900 - 0706 (70 cent per minuut)

5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 2 beoordelingen)
Laat een beoordeling achter / Bekijk alle beoordelingen

Laat een beoordeling achter